10:10, 06/10/2021

Nghiên cứu phát triển vùng nuôi trồng thủy sản hạ du hồ Chà Rang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thị xã Ninh Hòa về việc nghiên cứu vùng nuôi trồng thủy sản ở vùng hưởng lợi của hồ chứa nước Chà Rang tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thị xã Ninh Hòa về việc nghiên cứu vùng nuôi trồng thủy sản ở vùng hưởng lợi của hồ chứa nước Chà Rang tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa.


Theo đó, dự án hồ Chà Rang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7-2021. Hồ chứa này có mục tiêu cấp nước cho khoảng 250ha diện tích nuôi trồng thủy sản; cấp nước tưới cho khoảng 55ha lúa và 325ha rau màu, cây ăn quả, tưới hỗ trợ cho khoảng 48ha lúa thuộc khu tưới hồ Sở Quan thuộc xã Ninh Hưng và xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa.


Để đảm bảo phát huy mục tiêu của công trình, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, lập phương án phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Ninh Lộc nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn nước ngọt do hồ Chà Rang cung cấp sau khi đầu tư, đề xuất tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.


H.Đ