Xây dựng 5 đề án xúc tiến thương mại

Thứ Sáu, 27/08/2021, 23:22 [GMT+7]

Xây dựng 5 đề án xúc tiến thương mại

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa vừa trình Sở Công Thương đăng ký 5 đề án xúc tiến thương mại thực hiện trong năm 2022, tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 1 tỷ đồng và  xã hội hóa 168 triệu đồng.


Theo đó, các đề án thực hiện gồm:  Đề án 1: Tổ chức Phiên chợ đặc sản vùng miền Khánh Hòa năm 2022;  đề án 2: Tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đề án 3: Tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm tỉnh Khánh Hòa tại 7 hội chợ triển lãm trên toàn quốc;  đề án 4: Hỗ trợ các đơn vị sản xuất của tỉnh tham gia 2 hội nghị kết nối cung cầu ngoài tỉnh và đề án 5: Tổ chức giới thiệu, quảng bá nông sản Khánh Sơn, Khánh Vĩnh tại huyện Vạn Ninh.


Minh Hồng
  

.

các thông tin tiện ích