Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp

Thứ Sáu, 20/11/2020, 23:23 [GMT+7]

Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.


Hội đồng sẽ tổ chức họp chấm điểm trên thang điểm 100 cho các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư. Doanh nghiệp có số điểm từ 50 trở lên sẽ được xem xét, giao làm chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Trường hợp có từ 2 doanh nghiệp trở lên cùng đề nghị được làm chủ đầu tư thì giao cho doanh nghiệp có số điểm cao nhất. Nếu có 2 doanh nghiệp trở lên có số điểm cao nhất bằng nhau thì Hội đồng báo cáo UBND tỉnh quyết định.


Văn Kỳ

 

.

các thông tin tiện ích