09:05, 19/05/2020

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể Bưởi da xanh Khánh Vĩnh

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa nghiệm thu Dự án "Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể "Khánh Vĩnh" cho sản phẩm bưởi da xanh được trồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa". Dự án do cử nhân Lương Nguyễn Nhật Trường - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh và các cộng sự thực hiện từ tháng 7-2017 đến 7-2019.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa nghiệm thu Dự án “Xây dựng và quản lý nhãn hiệu tập thể “Khánh Vĩnh” cho sản phẩm bưởi da xanh được trồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa”. Dự án do cử nhân Lương Nguyễn Nhật Trường - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh và các cộng sự thực hiện từ tháng 7-2017 đến 7-2019.

 

Một vườn bưởi da xanh ở Khánh Vĩnh.

Một vườn bưởi da xanh ở Khánh Vĩnh.


Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá, dự án đã đạt được các mục tiêu đăng ký xác lập quyền và xây dựng thành công hệ thống các văn bản, quy mô quản lý nhãn hiệu tập thể Bưởi da xanh Khánh Vĩnh... Ngoài ra, dự án cũng xác định được các tiêu chí cần thiết để quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; xây dựng hệ thống các quy trình, quy chế tổ chức, phối hợp của các cơ quan tham gia quản lý nhãn hiệu tập thể; quy trình canh tác và nhân giống bưởi da xanh; sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu tập thể… Qua đó, góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động quy hoạch trồng, thu hoạch và xúc tiến thương mại cho sản phẩm bưởi da xanh tại Khánh Vĩnh nhằm khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể có chứa tên địa danh một cách có hiệu quả, nâng cao giá trị kinh tế - xã hội của sản phẩm…


Hiện nay, toàn huyện Khánh Vĩnh có khoảng 503ha bưởi da xanh; tập trung chủ yếu tại các xã: Khánh Hiệp, Sông Cầu, Khánh Phú, Khánh Đông, Khánh Nam.


KHÁNH HÀ