09:05, 19/05/2020

Ninh Hòa: Năng suất mía giảm mạnh

Theo UBND thị xã Ninh Hòa, niên vụ mía 2019 - 2020 của thị xã tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết tháng 4-2020, mía nguyên liệu đã thu hoạch được 8.200ha trong tổng số hơn 10.000ha. Năng suất bình quân đạt 25,1 tấn/ha, giảm 22 tấn/ha so với cùng kỳ.

Theo UBND thị xã Ninh Hòa, niên vụ mía 2019 - 2020 của thị xã tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết tháng 4-2020, mía nguyên liệu đã thu hoạch được 8.200ha trong tổng số hơn 10.000ha. Năng suất bình quân đạt 25,1 tấn/ha, giảm 22 tấn/ha so với cùng kỳ. Chữ đường bình quân 10,7ccs. Giá thu mua mía dao động từ 845.000 - 865.000 đồng/tấn/10ccs. Năng suất mía giảm đáng kể do nắng hạn kéo dài làm cho cây mía còi cọc, kém phát triển, tình hình sâu bệnh ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mía.


Về trồng trọt nói chung, tổng diện tích gieo trồng từ đầu năm đến nay đạt hơn 19.600ha, giảm 13% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm chủ yếu do từ đầu vụ đến nay hầu như không có mưa, lượng nước dự trữ chỉ đủ phục vụ sản xuất cho một số vùng nhất định. Ngoài ra, do việc đầu tư, sản xuất mía không hiệu quả nên nông dân không tiếp tục tái đầu tư sau khi thu hoạch mía, ảnh hưởng đến diện tích cây hàng năm.


H.Đ