12:05, 18/05/2020

Mỗi năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, trong giai đoạn này cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu được 2% tổng điện năng tiêu thụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, trong giai đoạn này cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu được 2% tổng điện năng tiêu thụ.


Để hoàn thành mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện. Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội thực hiện một số giải pháp như: thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; phối hợp với cơ quan điện lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.


Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành phải phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện. Theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng nói trên. Đồng thời, triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.


Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Ngoài ra, tại các hộ gia đình cũng tiết kiệm điện bằng việc thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết…


Đ.Lâm