Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 tăng 137,3%

Thứ Năm, 06/02/2020, 23:55 [GMT+7]

Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 tăng 137,3%

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 ước được 170,61 triệu USD, tăng 137,35% so tháng trước, giảm 8,47% so với cùng kỳ năm trước.


Xuất khẩu tăng chủ yếu ở khối kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ước đạt 118,92 triệu USD, gấp 5,78 lần so với tháng trước) do Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam xuất khẩu tăng 3 chiếc tàu; kinh tế tập thể được 230 nghìn USD, tăng 7,43%; kinh tế nhà nước được 4,96 triệu USD, tăng 2,08%; kinh tế tư nhân đạt 46,5 triệu USD, tăng 0,53%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: thủy sản được 44,6 triệu USD, tăng 12,57%; dệt may đạt 9 triệu USD, giảm 10,71%; cà phê được 8,1 triệu USD, giảm 34,17%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5 triệu USD, tăng 56,15%; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng đạt 7 triệu USD, tăng 51,95%.


Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1 ước được 68,11 triệu USD, giảm 21,06% so tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 xuất siêu được 102,5 triệu USD. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 81,42 triệu USD; khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 21,08 triệu USD.


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích