Rà soát việc điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Thứ Năm, 06/02/2020, 22:28 [GMT+7]

Rà soát việc điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Ngày 6-2, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương ven biển nghe báo cáo công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh.


Theo đề xuất của Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn, ngoài các khu vực đã được quy hoạch, trên vịnh Vân Phong, mở rộng thêm 50ha ở khu vực Hòn Vung, bổ sung vào quy hoạch 4 vùng nuôi gồm: 50ha ở Bãi Lúa - Bãi Gạo (xã Vạn Thạnh), 100ha ở Vũng Sim (xã Vạn Thạnh), 100ha ở  nam Hòn Vung - Rạn Cỏ (thị trấn Vạn Giã) và 100ha ở Cùm Meo (xã Vạn Hưng). Trên đầm Nha Phu, bổ sung thêm 2 vùng nuôi gồm: 20ha ở khu vực vùng nước thôn Tân Đảo (xã Ninh Ích) và 20ha xung quanh Hòn Nưa (xã Ninh Ích). Đối với khu vực vịnh Cam Ranh, không quy hoạch vùng phía tây đảo Bình Ba và giảm 30ha diện tích nuôi trồng vùng phía bắc; không quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản khu vực phía tây Cam Lập; bổ sung vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 190ha tại khu vực đông Cam Lập; mở rộng diện tích thêm 25ha tại khu vực tây Bình Hưng.


Qua đề xuất và ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan, ông Lê Hữu Hoàng chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến, góp ý của các đơn vị để hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương và phù hợp với những quy định khác của Chính phủ. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định các khu vực biển được phép nuôi trồng thủy sản; tham mưu văn bản xin ý kiến cấp trên về việc phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; nghiên cứu, làm rõ các tọa độ cụ thể trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản của Khánh Hòa với các tỉnh lân cận;… trong khi chưa điều chỉnh quy hoạch, UBND các địa phương ven biển tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thủy sản đảm bảo phù hợp với vùng nuôi theo quy hoạch đã được phê duyệt…


H.L

 

.

các thông tin tiện ích