Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 giảm 2,37%

Thứ Năm, 06/02/2020, 23:22 [GMT+7]

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 giảm 2,37%

Tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 2,37% so với tháng trước và tăng 7,86% so với tháng 1-2019. So với cùng kỳ năm trước, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,93%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,66%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 7,64% và ngành khai khoáng tăng 6,13%.


Trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 tăng so cùng kỳ năm trước như: sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 31,37%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 15,15%; sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 14,93%; sản xuất trang phục tăng 11,9%; sản xuất đồ uống tăng 7,87%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,17%; in ấn tăng 6,88%... Các sản phẩm có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm là dệt may giảm 60,08%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 22%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 16,19%; sản xuất da, sản phẩm liên quan giảm 15,19%...


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích