Khánh Vĩnh: Phát huy hiệu quả vốn vay

Thứ Năm, 30/01/2020, 23:07 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Phát huy hiệu quả vốn vay

Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Khánh Vĩnh đã phát huy được hiệu quả vốn vay, kịp thời hỗ trợ các mô hình sản xuất, phát triển nông nghiệp của nông dân.


Năm 2019, với nguồn vốn đang quản lý, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã hỗ trợ 154 hộ vay với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của tỉnh giải ngân cho 1 dự án với 15 hộ vay tại xã Khánh Thành, mỗi hộ vay 20 triệu đồng; nguồn vốn cấp huyện triển khai cho 19 dự án với 43 hộ vay, mức thấp nhất là 5 triệu đồng/hộ, cao nhất 40 triệu đồng/hộ, tổng số tiền đã giải ngân 918,7 triệu đồng; nguồn vốn cấp xã đạt dư nợ 518,9 triệu đồng/96 hộ vay, chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ với mức vay từ 1 đến 20 triệu đồng/hộ.

 

Ông Cao Xuân Thạnh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, nhờ giải ngân kịp thời cho các hộ có nhu cầu, đúng đối tượng, các hộ vay sử dụng đúng mục đích vốn vay đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình hội viên nông dân. Điển hình như mô hình trồng và chăm sóc bưởi da xanh của nông dân các xã: Khánh Đông, Khánh Nam, Khánh Trung, Khánh Thành... cho mức thu nhập đạt từ 300 triệu đồng/tháng/ha; mô hình cây cam xoàn của Tổ hội nghề nghiệp tại xã Khánh Đông do bà Phạm Thị Hoa làm tổ trưởng cho thu nhập bình quân hơn 1 tỷ đồng/năm... Một số mô hình chăn nuôi mới đang hình thành và phát triển như mô hình trồng dâu nuôi tằm lấy kén của nông dân các xã: Khánh Nam, Khánh Thành, Khánh Bình, Khánh Phú... Công tác kiểm tra hoạt động sản xuất thực tế được triển khai sâu sát, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn các khoản vay khá thấp. Nợ quá hạn của nguồn vốn cấp huyện từ những năm trước chuyển sang chỉ có 14,7 triệu đồng/2 hộ; nợ quá hạn nguồn vốn cấp xã những năm trước đến nay 54,9 triệu đồng/29 hộ.


Bên cạnh công tác cho vay vốn, Hội Nông dân huyện đã làm tốt công tác nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến cuối năm 2019, dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 93,8 tỷ đồng/2.893 hộ/67 tổ vay vốn và tiết kiệm, tăng hơn 8,8 tỷ đồng so với đầu năm; nợ quá hạn 389 triệu đồng, chiếm chỉ 0,41% tổng dư nợ. Nhờ đó, hội viên nông dân trên địa bàn huyện tiếp cận được vốn vay từ nhiều nguồn để phát triển kinh tế.


Để tạo nguồn quỹ duy trì, Hội Nông dân huyện đã vận động ngân sách từ cấp huyện và cấp cơ sở. Tính đến cuối năm 2019, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện xây dựng được 293 triệu đồng, đạt 63,7% chỉ tiêu tỉnh hội giao, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện lên hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tỉnh ủy thác 300 triệu đồng; nguồn vốn cấp huyện đạt 933 triệu đồng; nguồn vốn cấp cơ sở 701 triệu đồng.


Theo ông Thạnh, tuy đã tích cực tham mưu cho UBND các cấp, nhưng ngân sách địa phương cấp bổ sung cho quỹ các đơn vị chỉ đạt 50% chỉ tiêu giao. Nguyên nhân là do công tác phối hợp tuyên truyền về các chính sách tín dụng đến nông dân chưa sâu rộng; một số cơ sở hội còn hạn chế trong tham mưu, đề xuất nên chưa nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ xây quỹ. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để vận động được nguồn quỹ lớn hơn, tạo được vốn vay cho các dự án khác; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành và sử dụng nguồn vốn vay. Từ đó, phát huy được hiệu quả cao nhất vốn vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.


V.THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích