Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh:

Nghiệm thu dự án trồng cây sa nhân tím

Thứ Tư, 03/08/2022, 22:31 [GMT+7]

Nghiệm thu dự án trồng cây sa nhân tím

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa nghiệm thu Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) theo tiêu chuẩn GACP nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa”. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 do Công ty Cổ phần Trang trại dược liệu Liên Sơn chủ trì, dược sĩ Nguyễn Đức Bình làm chủ nhiệm; Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội hỗ trợ chuyển giao.


Dự án đã hoàn thành 3 quy trình, kỹ thuật: Kỹ thuật nhân giống sa nhân tím; kỹ thuật thâm canh sa nhân tím theo GACP; quy trình kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản sa nhân tím theo GACP. Dự án đã xây dựng được mô hình nhân giống, trồng và phát triển cây sa nhân tím; xây dựng mô hình sơ chế và bảo quản… Kết quả dự án góp phần định hướng chuyển đổi trồng trọt sang cây dược liệu, tạo việc làm cho lao động địa phương; xây dựng liên kết 4 nhà (nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà nông)... Dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá xếp loại khá.


V.L


 

.

các thông tin tiện ích