11:08, 19/08/2022

Cam Lâm: Quan tâm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Cam Lâm vừa tổ chức hội nghị nghe giới thiệu về giải pháp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số huyện Cam Lâm...
 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Cam Lâm vừa tổ chức hội nghị nghe giới thiệu về giải pháp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số huyện Cam Lâm.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện nghe đại diện đơn vị tư vấn phân tích hiện trạng công nghệ thông tin và những khó khăn trong quá trình chuyển đổi số của huyện Cam Lâm. Từ đó, đưa ra các giải pháp công nghệ thúc đẩy chuyển số trên địa bàn dựa theo hiện trạng và nhu cầu của huyện; đồng thời đưa ra các giải pháp, mô hình hợp tác và hình thức triển khai giữa các ngành, tích hợp liên thông từ cấp Trung ương đến địa phương. Sau khi nghe đơn vị tư vấn giới thiệu, các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã trao đổi với đơn vị tư vấn về một số vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực; việc xây dựng mô hình đô thị thông minh tại địa phương; lưu ý các yếu tố về tính bảo mật, an toàn thông tin… 
 
HOA LINH