Tuyên truyền mã QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 26/07/2021, 18:29 [GMT+7]

Tuyên truyền mã QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền mã QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

 

Tại huyện Khánh Vĩnh, mã QR code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã được niêm yết tại bộ phận một cửa của toàn bộ xã.
Tại huyện Khánh Vĩnh, mã QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã được niêm yết tại bộ phận một cửa của tất cả các xã.


Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp niêm yết rộng rãi mã QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh tại bộ phận một cửa các cấp, trên các website, mạng xã hội do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý và tại các vị trí thuận tiện khác mà khách hàng có thể tiếp cận. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết thêm tại các vị trí thuận lợi khác ở địa phương, đảm bảo người dân có thể tiếp cận được. Trên cơ sở đó, người dân, tổ chức có thể quét mã QR để truy cập địa chỉ trung tâm (hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn) và nộp hồ sơ trực tuyến.

 

N.V


 

.

các thông tin tiện ích