Cam Ranh tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone

Thứ Ba, 20/07/2021, 22:32 [GMT+7]

Cam Ranh tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone

UBND TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi UBMTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.


Theo thống kê của UBND TP. Cam Ranh, tính đến ngày 9-7, tổng số người dân trên địa bàn thành phố cài đặt Bluezone là 34.619/131.224 người, đạt 26,38%. Nhằm tiếp tục tăng tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP. Cam Ranh đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng này cho mình và người thân. Bên cạnh đó, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến cơ quan, đơn vị liên hệ làm việc biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng bằng hình thức phù hợp. Thành đoàn Cam Ranh tiếp tục đẩy mạnh phong trào đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố cài đặt ứng dụng, sử dụng Bluezone để phòng, chống dịch.


NHẬT THANH

.

các thông tin tiện ích