Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 7 giờ, ngày 19-7-2021)

Thứ Hai, 19/07/2021, 08:26 [GMT+7]

 

 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa