08:07, 19/07/2021

Hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 19-7, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa có văn bản hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 19-7, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa có văn bản hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Khánh Hòa Online trân trọng giới thiệu đến bạn đọc: