12:07, 21/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 21-7)

Trưa 21-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 21-7, toàn tỉnh Khánh Hòa không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2.
 
 

Trưa 21-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 21-7, toàn tỉnh Khánh Hòa không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Đ.T