Hỗ trợ khoan giếng cho người dân thôn Ninh Đảo

Thứ Sáu, 20/11/2020, 23:41 [GMT+7]

Hỗ trợ khoan giếng cho người dân thôn Ninh Đảo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND huyện Vạn Ninh và ý kiến của Ban Dân tộc về việc hỗ trợ kinh phí khoan giếng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.


Cụ thể, UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ 1 tỷ đồng để UBND huyện Vạn Ninh thực hiện khoan 2 giếng, 2 bể chứa lắng lọc và hệ thống ống nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân; giao Sở Tài chính tham mưu điều chuyển kinh phí chưa phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 để triển khai thực hiện.


Trước đó, theo kiến nghị của UBND huyện Vạn Ninh, ý kiến của các sở, ngành và báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của Ban Dân tộc, người dân thôn Ninh Đảo rất khó khăn về nước sinh hoạt. Nguồn nước nơi đây bị nhiễm mặn; 388 hộ với 1.552 nhân khẩu trong thôn thường xuyên đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Việc đầu tư các giếng khoan với hệ thống lọc và cung cấp nước sinh hoạt theo hình thức vòi nước công cộng sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích