11:08, 17/08/2021

Bất cập trong xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

Đợt cách ly xã hội toàn thành phố Nha Trang 7 ngày, từ ngày 14 đến 20-8 nhằm mục đích thành phố triển khai quyết liệt xét nghiệm sàng lọc rộng trong cộng đồng dân cư. Mục tiêu là 100% người dân được xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Qua đợt xét nghiệm tại tổ dân phố nơi tôi đang sinh sống và qua phản ảnh của một số người, tôi thấy có những bất cập sau.

Đợt cách ly xã hội toàn thành phố Nha Trang 7 ngày, từ ngày 14 đến 20-8 nhằm mục đích thành phố triển khai quyết liệt xét nghiệm sàng lọc rộng trong cộng đồng dân cư. Mục tiêu là 100% người dân được xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Qua đợt xét nghiệm tại tổ dân phố nơi tôi đang sinh sống và qua phản ảnh của một số người, tôi thấy có những bất cập sau.


Thành phố và tỉnh yêu cầu đợt xét nghiệm này phải thật chặt chẽ, giao các tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể phải đi tận ngõ, gõ từng nhà yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải được xét nghiệm. Đến ngày xét nghiệm tổ dân phố cũng cử người đi đôn đốc. Khi ra điểm xét nghiệm, người dân tự khai với tổ xét nghiệm: Tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại và chờ đến lượt. Quá trình này lại thiếu sự giám sát của tổ dân phố, mà để các nhân viên tổ xét nghiệm lập danh sách, gọi tên người vào xét nghiệm. Hết buổi xét nghiệm, tổ dân phố sẽ không nắm được danh sách cụ thể các hộ, ai đã đi, ai không mà chỉ căn cứ vào danh sách ghi của tổ xét nghiệm. Việc xét nghiệm như vậy phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự giác của người dân. Danh sách của tổ xét nghiệm thì ghi theo thứ tự các hộ ra xét nghiệm nên có thể trộn lẫn người hộ này với người hộ kia theo nhóm 2 người.


Thành phố và các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể kiểm tra bằng cách chọn xác suất một vài tổ dân phố về vấn đề này.


Thiết nghĩ, thành phố phải đề ra một qui định cụ thể, yêu cầu các tổ dân phố lập danh sách từng hộ (có thể lấy lại danh sách cử tri trong đợt bầu cử vừa qua). Bên cạnh danh sách ghi tên cụ thể theo từng nhóm của tổ xét nghiệm, tổ dân phố phải đánh dấu theo danh sách hộ gia đình những người đã xét nghiệm. Theo cách làm này, ngay sau buổi xét nghiệm tổ dân phố sẽ nắm được cụ thể từng hộ, ai xét nghiệm, ai chưa. Phường, xã có trách nhiệm hàng ngày phải tổng hợp số người xét nghiệm theo danh sách của tổ dân phố, kết quả sẽ rất cụ thể, rõ ràng.


Để những ngày cách ly xã hội đạt hiệu quả, cần phải có sự giám sát nghiêm ngặt, cách làm chặt chẽ chứ không thể chờ vào sự tự giác của người dân.


Thủy Ngân