09:06, 26/06/2019

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quán triệt Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và chương trình hành động số 88 của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết 33.  

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và chương trình hành động số 88 của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết 33.  
 
Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên và quần chúng các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ được giới thiệu những quan điểm cơ bản trong Nghị quyết 33, gồm: môi trường chiến lược; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo; nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.
 
Trên cơ sở nội dung được quán triệt, các chi, đảng bộ sẽ xây dựng chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
 
NAM HUỆ