Chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Thứ Tư, 06/09/2017, 23:48 [GMT+7]

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Thực hiện Kết luận số 61 ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, từ năm 2010 đến nay, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hơn 2.000 lớp tập huấn, các buổi hội thảo khoa học kỹ thuật cho hơn 140.000 lượt hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Các nội dung hội viên nông dân được tập huấn như: hướng dẫn theo quy trình VietGAP; quy trình sản xuất rau sạch, tập huấn về chăn nuôi theo hướng bảo vệ môi trường, kỹ thuật chọn giống và chăm sóc cây trồng, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng hàng nông sản, hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, cách chăn nuôi và phòng trị bệnh, kiến thức quản lý, hướng dẫn hỗ trợ hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập, tập huấn bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch... Các cấp hội đã triển khai nhân rộng 196 mô hình trên cây trồng, vật nuôi như: trồng cỏ làm thức ăn gia súc; vỗ béo bò, nuôi heo trên đệm lót sinh học; trồng sầu riêng, bưởi da xanh, dừa xiêm, tỏi, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP...


Bên cạnh đó, các cấp hội trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền, các ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, hướng dẫn tuyên truyền, vận động và thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, giới thiệu các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, gương người tốt việc tốt... Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay.


Theo ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, việc hình thành các tổ hợp tác nhằm tập hợp lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc sản xuất gắn với thị trường, hỗ trợ nhau ở đầu vào sản xuất, liên kết tiếp cận thị trường, chuyển giao khoa học - kỹ thuật… Những năm qua, các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 211 mô hình tổ hợp tác. Trong đó, phần lớn các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, góp phần giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. “Việc hình thành các mô hình kinh tế tập thể đã góp phần tập hợp, đoàn kết nông dân giúp nhau giảm nghèo và làm giàu. Đồng thời, góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa nông sản an toàn”, ông Trung nhấn mạnh.


Mới đây nhất, ngày 15-8-2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 - 2020. Mục tiêu là đưa 211 tổ hợp tác do Hội Nông dân tỉnh thành lập trong những năm qua trở thành hạt nhân để tập trung phát triển thành các hợp tác xã trong thời gian tới.


H.Đ 

.

các thông tin tiện ích