Thông tư tưởng

Thứ Sáu, 14/07/2017, 06:07 [GMT+7]

Thông tư tưởng

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện có nhiều dự án đang trong giai đoạn triển khai thủ tục đầu tư và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: nút giao thông Ngọc Hội; đường vành đai 2; các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang; xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp; đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang... Các công trình này có tổng vốn đầu tư, khối lượng công việc lớn cũng như có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt người dân. Do đó, cần sớm thông tin một cách đầy đủ, chi tiết tới người dân về những dự án này.
 
Đơn cử như dự án đường vành đai 2, có tổng vốn đầu tư 1.180 tỷ đồng, dài 11,227km, trải rộng trên địa bàn các phường: Phước Hải, Phước Long, Ngọc Hiệp, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải và Vĩnh Hòa của TP. Nha Trang, với diện tích trên 47ha. Vừa qua, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường vành đai 2 và nêu rõ quy hoạch này nhằm cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo an toàn giao thông đô thị. Đây là bước đi cần thiết, khởi đầu, cần tiếp tục có các bước tiếp theo một cách phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 05 ngày 23-12-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2017.
 
Mới đây, Tỉnh ủy tổ chức quán triệt đến lãnh đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh việc thực hiện chỉ thị này. Theo đó, các giai đoạn từ chuẩn bị dự án; thực hiện dự án cho đến khi đưa dự án vào hoạt động đều có các bước, các nội dung tuyên truyền tương ứng. 
 
Giai đoạn chuẩn bị dự án: tổ chức tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của tỉnh; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của dự án, tình hình tư tưởng đối với dự án... 
 
Giai đoạn thực hiện dự án: tuyên truyền về cơ sở pháp lý hình thành dự án, quy hoạch tổng thể, chi tiết, địa điểm, quy mô, chức năng, đánh giá tác động môi trường, chủ trương giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...; kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề bức xúc, vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện dự án; thông tin đến người dân tiến độ, những thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện dự án.
 
Giai đoạn hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động: tiếp tục thông tin, tuyên truyền về hiệu quả kinh tế - xã hội dự án mang lại cho cộng đồng, người dân. 
 
Bước đi là như vậy. Nội dung là như vậy. Trên thực tế, tùy từng loại dự án, tùy từng quy mô, tính chất dự án mà có phương án, giải pháp tuyên truyền phù hợp. Để người dân thực sự thấu hiểu; chia sẻ trong suốt quá trình triển khai thực hiện; đưa dự án đi vào hoạt động.
 
PHONG NGUYÊN
 
.

các thông tin tiện ích