19:02, 03/05/2023

Ông Nguyễn Đắc Thuận giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, bà Bùi Thị Thanh Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang

Lãnh đạo Sở Y tế vừa trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đắc Thuận - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-5-2023. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thanh Vinh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-5-2023.

THẢO TÂM