02:03, 18/03/2023

Trường Sĩ quan Thông tin - Sư đoàn Phòng không 377: Ký kết hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan

Trường Sĩ quan Thông tin và Sư đoàn Phòng không 377 vừa tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện phương châm của Bộ Tổng tham mưu "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị". 

Trường Sĩ quan Thông tin và Sư đoàn Phòng không 377 vừa tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện phương châm của Bộ Tổng tham mưu “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hợp tác trong lĩnh vực như: Công tác huấn luyện, đào tạo; nghiên cứu khoa học; bảo đảm thao trường, bãi tập và trang thiết bị công nghệ thông tin; phối hợp trên các mặt công tác khác mà hai bên có thế mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Những năm qua, Trường Sĩ quan Thông tin và Sư đoàn Phòng không 377 đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, hợp tác hiệu quả trong huấn luyện và giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nổi bật có thể kể đến là công tác đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin Phòng không - Không quân của nhà trường. 

VĨNH THÀNH