09:09, 23/09/2022

Phổ biến thông tin về biển, đảo cho hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức

Chiều 23-9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Chiều 23-9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 50 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.


Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các nội dung: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền và lợi ích quốc gia trên Biển Đông trong tình hình mới; vấn đề Biển Đông trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; các đặc điểm lớn của tình hình Biển Đông trong những năm gần đây; yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền và lợi ích quốc gia trên Biển Đông trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đại biểu còn tìm hiểu về những thách thức đặt ra trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, gìn giữ môi trường hòa bình, an ninh, ổn định trên Biển Đông và định hướng, giải pháp của ta…


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân cho rằng, nội dung tuyên truyền đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những tình huống xử lý trong thực tiễn, góp phần thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình tốt hơn.


N.T