Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang: Nghiên cứu, học tập chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ Nhật, 25/09/2022, 21:18 [GMT+7]

Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang: Nghiên cứu, học tập chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, tuyên truyền, học tập chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương cho 100% cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.


Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương như: Hướng dẫn số 20, ngày 27-7-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 49, ngày 22-12-2021 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Hướng dẫn số 01, ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 58, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 25, ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị định số 53, ngày 15-8-2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng…


T.ANH


 

.

các thông tin tiện ích