Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân

Thứ Hai, 07/02/2022, 22:14 [GMT+7]

Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân

Hơn 2 năm qua, Tỉnh ủy Khánh Hòa luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 11 ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân. Các nguyện vọng, phản ánh của người dân đều được tiếp nhận và thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giải quyết kịp thời, đúng quy định.


 Thực hiện nghiêm túc


Ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, các cấp ủy thực hiện nghiêm công tác tiếp dân. Bí thư các cấp ủy cũng tham vấn đóng góp của người dân về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng, thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời tuyên truyền pháp luật, thông tin về những khó khăn để người dân chia sẻ, tạo đồng thuận, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6-2021.  Ảnh:  NGUYỄN NHUNG

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6-2021. Ảnh: NGUYỄN NHUNG


Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định giám sát các bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy về thực hiện Quy định số 11; giám sát qua báo cáo đối với 6 cấp ủy cấp huyện; giám sát trực tiếp 2 cấp ủy cấp huyện và 4 cấp ủy cơ quan tư pháp. Bí thư Tỉnh ủy còn giám sát trực tiếp qua các buổi làm việc, giao ban; đôn đốc, chỉ đạo xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.


Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức có nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác tiếp dân; hướng dẫn khai thác hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về khiếu nại, tố cáo. Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tham mưu công tác tiếp dân, xử lý đơn thư cho cấp ủy cấp huyện, cấp xã...


Tiếp tục nâng cao hiệu quả

 

Từ tháng 8-2019 đến hết năm 2021, có 62 vụ việc đăng ký Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, trong đó xác định 6 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp ủy các cấp, còn lại hầu hết là các phản ánh, kiến nghị về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp dân 12 ngày với 32 công dân, 43 vụ việc; chỉ đạo định hướng các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc có lý, có tình; chấn chỉnh cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm thực hiện công vụ và thái độ làm việc với dân. Đến nay, 39 vụ việc đã được chỉ đạo, giải quyết dứt điểm; 4 vụ việc về quản lý hành chính đang theo dõi kết quả giải quyết.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu và được Bí thư Tỉnh ủy chấp thuận theo hướng tập trung tổ chức tiếp các trường hợp có đăng ký tiếp dân và từ nguồn đơn, thư gửi Tỉnh ủy mà nội dung chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thấu tình, đạt lý. Sau hơn 2 năm triển khai Quy định số 11, Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện tiếp dân định kỳ, qua đó các vụ việc đều được đánh giá lại khách quan, toàn diện và xử lý đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân.


Ông Lữ Thanh Hải cho biết, thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, nhất là những vấn đề bức xúc của dân; tập huấn cho bí thư, văn phòng cấp ủy cấp huyện tổ chức thực hiện Quy định số 11. Để nâng cao chất lượng tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy kiến nghị Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn, bổ sung mục báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh ủy, thành ủy, ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong đề cương và phụ lục báo cáo định kỳ việc thực hiện Chỉ thị 35, Chỉ thị 27, Quy định 11 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kiến nghị Ban Nội chính Trung ương đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng nâng cấp, bổ sung một số chức năng liên quan đến nội dung đơn trên hệ thống Lotus Notes 8.5 để nâng cao hiệu quả lưu trữ, tra cứu, theo dõi vụ việc, đảm bảo tính kế thừa.


NGUYỄN VŨ

 

.

các thông tin tiện ích