10:11, 11/11/2021

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 7

Chiều 11-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 7. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 11-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa  tổ chức hội nghị lần thứ 7. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung như: Báo cáo kết quả giám sát đối với 4 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (2 cán bộ lãnh đạo Tỉnh đoàn, 2 cán bộ lãnh đạo Sở Công Thương); thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; thông qua kết quả giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn TP. Cam Ranh; xem xét, kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Khánh Sơn, báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy còn thông qua nội dung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy; thông qua báo cáo đơn thư khiếu nại, tố cáo từ tháng 6 đến tháng 10-2021.


Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, từ tháng 6 đến hết tháng 10, UBKT Tỉnh ủy nhận được 37 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đã xử lý kịp thời, đúng quy định, hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy nhận 3 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến, UBKT Tỉnh ủy đang tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xem xét giải quyết 1 đơn, lưu 2 đơn (đơn giấu tên).


X.T