Rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã

Thứ Tư, 10/11/2021, 23:02 [GMT+7]

Rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã

Sáng 10-11, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021.
 
Năm nay, huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại 4 địa phương, gồm: Vạn Thọ, Vạn Thắng, Vạn Hưng và Xuân Sơn. Qua diễn tập, các địa phương đã hoàn thành nội dung theo kế hoạch; khung tập đã thể hiện được năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; xác định tốt trách nhiệm, phát huy vai trò tập thể, cá nhân trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Bên cạnh đó, công tác diễn tập tại các địa phương còn một số khó khăn ảnh hưởng phần nào đến chất lượng diễn tập như: Điều kiện cơ sở vật chất tại một số địa phương còn khó khăn; các địa phương vừa triển khai diễn tập, vừa công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống lụt bão... Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập của huyện, 4/4 địa phương được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cuộc diễn tập diễn ra an toàn tuyệt đối.
 
THANH HẢI
 
.

các thông tin tiện ích