01:11, 05/11/2021

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sáng 5-11, tổ kiểm tra số 1 do bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 5-11, tổ kiểm tra số 1 do bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa làm tổ trưởng đi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Từ đầu năm đến hết tháng 9, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận 88.741 hồ sơ, chủ yếu là tiếp nhận trực tuyến. Đơn vị đã giải quyết 87.804 hồ sơ; riêng giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 68.352 hồ sơ; còn 935 hồ sơ chưa đến hạn. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chỉ chiếm 0,13%. Việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC được thực hiện đúng quy định. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện trên 3 hình thức: trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc được chú trọng...

 

Bà Trần Thu Mai kết luận tại buổi kiểm tra.
Bà Trần Thu Mai kết luận tại buổi kiểm tra.

 

Bà Trần Thu Mai đề nghị, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh quan tâm khẩn trương thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của tỉnh; sớm liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn thủ tục xin cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp thay cho trang thông tin điện tử hiện tại; đồng thời có giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính; tiếp tục giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn ít hơn nữa…

N.V