09:11, 24/11/2021

Đề xuất khen thưởng 182 tập thể, cá nhân có thành tích trong hiến máu tình nguyện

Sáng 24-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về công tác hiến máu tình nguyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 24-11, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh về công tác HMTN năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.


Năm 2021, BCĐ Vận động HMTN tổ chức được 61 đợt vận động hiến máu, tiếp nhận gần 20.000 đơn vị máu hiến (đạt hơn 90% so với kế hoạch); tỷ lệ người dân hiến máu đạt 1,53% dân số; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại (từ 2 lần trở lên) đạt 63%; tỷ lệ sử dụng máu hiến tình nguyện đạt 100%. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức tốt các sự kiện, chiến dịch HMTN lớn như: Ngày “Toàn dân HMTN”, “Những giọt máu hồng” hè và “Hành trình đỏ”… Năm 2022, BCĐ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN, phấn đấu tỷ lệ người dân hiến máu đạt 1,7%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt hơn 70%...


Kết luận cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo BCĐ tăng cường tuyên truyền, vận động người tham gia HMTN thực hiện nghiêm quy tắc “5K” trong quá trình hiến máu; năm 2022, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các chiến dịch, sự kiện HMTN lớn. Ông giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định của Bộ Tài chính đề xuất kinh phí hỗ trợ cho người đến tham gia hiến máu nhưng không hiến được và kinh phí hoạt động của BCĐ cấp xã; huyện Khánh Sơn cần sớm thành lập BCĐ tại các xã. Các địa phương tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác HMTN. Ông thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 93 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HMTN; tặng giấy khen của BCĐ tỉnh cho 89 tập thể, cá nhân.


C.ĐAN