Lan tỏa phong trào "Đoàn kết sáng tạo"

Thứ Năm, 10/06/2021, 22:41 [GMT+7]

Lan tỏa phong trào "Đoàn kết sáng tạo"

Qua 3 năm triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”), trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Nhiều cách làm sáng tạo


Theo ông Phan Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh, nhằm thực hiện hiệu quả phong trào, Mặt trận đã phối hợp với UBND huyện phát động rộng rãi đến 97 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cơ sở và các tầng lớp nhân dân ở 93 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Nhờ đó, phong trào đã nhận được sự đồng tình, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân. Từ năm 2019 đến 2021, Hội đồng xét sáng kiến, cải tiến của huyện đã tiếp nhận 139 hồ sơ đăng ký sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; trong đó có 41 mô hình sáng kiến, cải tiến (năm 2019 và 2020) được công nhận. Các mô hình, sáng kiến, cải tiến điển hình như: “Kinh nghiệm trong công tác tham mưu vận động, đoàn kết các tôn giáo giai đoạn hiện nay”; “Mỗi tổ công tác Mặt trận gắn với một hộ nghèo”; “Nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội”; “Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực hiện mô hình Dân vận khéo”; “Tủ quần áo từ thiện đong đầy tình yêu thương”; “Giải pháp nâng cao tỷ lệ sản xuất lúa chất lượng cao trên các xứ đồng”…

 

Máy cuốn rơm đa năng của ông Trần Đức Mạnh (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh).

Máy cuốn rơm đa năng của ông Trần Đức Mạnh (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh).


Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Diên Khánh xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo của người dân. Điển hình như ông Trần Đức Mạnh, xã Suối Hiệp đã có nhiều giải pháp sáng tạo liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Ông Mạnh đã nghiên cứu chế tạo thành công máy ép phế liệu, máy cuốn rơm bằng bánh xích, máy cuốn rơm đa năng... Trong đó, máy cuốn rơm đa năng đạt năng suất 75 cuộn/giờ, mỗi cuộn khoảng 20kg, giúp thu hoạch rơm được nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, máy còn có thể thực hiện cắt và thu gom rạ, tăng sản lượng thu gom.


Tại TP. Nha Trang, phong trào đã được cụ thể hóa và nhân rộng các cách làm hay với nhiều sáng kiến cải tiến có hiệu quả như: “Phát huy vai trò các tộc họ trong Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cho đi là còn mãi”... Trên địa bàn thành phố còn xây dựng và nhân rộng được 73 mô hình tự quản ở các khu dân cư, gồm: “Vận động nhân dân bỏ rác đúng ngày giờ và nơi quy định”; “Thắp sáng đường quê”; “Tự quản bảo vệ môi trường”; “Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo”; “An toàn giao thông”; “Camera an ninh”… Mặt trận các xã, phường duy trì 363 tổ hòa giải với 1.820 hòa giải viên đang hoạt động hiệu quả; 363 thôn, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước đưa tiêu chí đoàn kết sáng tạo vào chỉ tiêu thi đua hàng năm.


Triển khai phong trào sâu rộng


Hàng năm, trên cơ sở Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã lồng ghép triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các huyện, thị xã, thành phố đều ký kết kế hoạch, chương trình liên tịch với UBND cùng cấp để triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả, tạo sự gắn kết, hỗ trợ và thúc đẩy các phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Điển hình như các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”… Qua đó, đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. MTTQ các cấp còn vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập và duy trì hoạt động hợp tác xã kiểu mới, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc trưng của địa phương như: Mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ; sản xuất và liên kết tiêu thụ lúa đặc sản; nhà lưới, nhà màng, áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm; hình thành vùng trồng cây ăn trái xoài, bưởi, sầu riêng, chuối…


Ông Trương Ngọc Hưng - Trưởng ban Phong trào, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong triển khai thực hiện phong trào gắn với các phong trào thi đua của từng tổ chức. Đồng thời, phối hợp giới thiệu những giải pháp sáng kiến, mô hình, cách làm hiệu quả tham dự các cuộc thi sáng tạo gắn với thi đua thực hiện phong trào. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những điển hình tiêu biểu, tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới trong thực hiện phong trào…”.


KHÁNH HÀ

 

.

các thông tin tiện ích