Thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về công tác thông tin đối ngoại

Chủ Nhật, 14/03/2021, 22:31 [GMT+7]

Thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về công tác thông tin đối ngoại

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2021.


Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn tỉnh tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về công tác thông tin đối ngoại. Cụ thể: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác tư tưởng, công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại; đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng ở trong nước và nước ngoài; phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nhằm phục hồi du lịch của tỉnh sau dịch Covid-19; chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại; triển khai thực hiện kết luận của Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về công tác thông tin đối ngoại năm 2021.


Thiện Tâm

.

các thông tin tiện ích