Ngày 15-1: Diễn ra kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Thứ Tư, 06/01/2021, 21:25 [GMT+7]

Ngày 15-1: Diễn ra kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VI. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 15-1.


Dự kiến tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về: Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển Khu Kinh tế Vân Phong. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn xem xét, thông qua các nghị quyết về: Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.


HẢI LĂNG

.

các thông tin tiện ích