UBND tỉnh Khánh Hòa:

Thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Thứ Sáu, 20/11/2020, 18:22 [GMT+7]

Thông qua các nội dung trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Ngày 20-11, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI.

 

Theo đó, UBND tỉnh đã thảo luận, góp ý và thống nhất thông qua các nội dung sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh liên quan đến quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; quy định tỷ lệ % để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tu công nguồn ngân sách địa phương; hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025.

 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại cuộc họp.

 

UBND tỉnh cũng thống nhất các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hoá, thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức hội năm 2021; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020; quy định về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã loại 1, ven biển, đảo; quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hỏa; mức phụ cấp hàng tháng đối với bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn; quy định thuộc khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho trẻ mồ côi đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

 

Ngoài ra, các nội dung liên quan đến điều chỉnh tên gọi dự án tại danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021 cũng sẽ được UBND tỉnh thống nhất trình tại kỳ họp tới…

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các sở, ngành tham mưu khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Trong đó, lưu ý Sở Nội vụ cần làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để rà soát, tính toán số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế cho phù hợp. Sở Tư pháp sớm hoàn thành việc thẩm định các dự thảo tờ trình, nghị quyết.

 

BÍCH LA

.

các thông tin tiện ích