Ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 14/10/2020, 10:55 [GMT+7]

Ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 14-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc.
 
Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Hà Quốc Trị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 vị. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị đã trúng cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu. Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 vị. Ông Nguyễn Văn Ghi được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.  

 

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu.
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu.
 
 

 

Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức (2 đại biểu dự khuyết).
 
 
Đại hội tiếp tục thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với một số tham luận của các đơn vị, địa phương. 
 
 
Tại phiên làm việc buổi chiều 14-10, thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Hà Quốc Trị báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý tại đại hội vào các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng. Tại đại hội, 348 đại biểu đã chia 7 tổ thảo luận. Qua đó, đã có 100 lượt ý kiến góp ý vào 60 vấn đề của 4 dự thảo văn kiện. Nội dung góp ý bao quát, trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị.
 

 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 
 
Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 vị đã ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ. Các vị Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho các vị Tỉnh ủy viên khóa XVII không tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.
 
 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% đại biểu tán thành.

 

 

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII không tham gia Ban chấp hành khóa mới
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII không tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

 

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Khắc Định khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đại hội tin tưởng, trao trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các khóa tiền nhiệm; nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự là trung tâm đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

 


Ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; khẩn trương xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác thực đối với từng địa phương, đơn vị, biến nghị quyết đại hội thành hành động của quần chúng, dấy lên các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, tạo khí thế mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội


Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
 
Tại đại hội, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gần 106 triệu đồng. 
 
 
Nhóm phóng viên
 
 

 

VIDEO: Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII thành công tốt đẹp

 

 

.

các thông tin tiện ích