Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Thứ Tư, 14/10/2020, 06:24 [GMT+7]

Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Sỹ Ngữ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Nha Trang:


Đại hội của bước phát triển mới, tầm nhìn chiến lược mới

 

 

Trước thềm đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.


Là thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Nha Trang tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi rất phấn khởi, tin tưởng đây sẽ là một kỳ đại hội có bước phát triển mới, có tầm nhìn chiến lược mới để xây dựng Khánh Hòa trở thành một trung tâm kinh tế - du lịch - dịch vụ; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kinh tế biển của cả nước, góp phần đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Được tiếp xúc nghiên cứu các văn kiện của đại hội và trải qua cuộc sống, công tác, tôi hoàn toàn nhất trí với đánh giá trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra, có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nhất là dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, của các cấp ủy, quân và dân trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, đưa cuộc sống dần ổn định. Các vị trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, mạnh dạn nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Những kết quả đạt được, những khuyết điểm tồn tại nêu trong báo cáo được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Bản thân tôi tin tưởng mỗi khi cá nhân cán bộ, đảng viên (nhất là người đứng đầu), hay một tập thể tự nhận thấy khuyết điểm của mình thì sẽ có hướng khắc phục tốt nhất và triệt để nhất. Khắc phục sửa chữa khuyết điểm để xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, để phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh. Đó chính là mong muốn của đại biểu trong đại hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi tới các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Thế Anh (Ghi)


  

Anh Phạm Ngọc Thạch - Bí thư Thành đoàn Nha Trang:


Quan tâm hỗ trợ thanh niên trong các phong trào, chương trình hành động

 

 

Là đại biểu trẻ tuổi nhất (29 tuổi) tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cá nhân tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đồng thời, nhận thức rõ đây cũng là trọng trách to lớn với bản thân. Tôi rất phấn khởi với những kết quả ấn tượng mà Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, tôi cũng rất vui mừng khi trong thành tích chung đó có sự đóng góp của Đảng bộ TP. Nha Trang. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, tạo cơ hội cho trí thức trẻ đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, phát huy được khả năng, phẩm chất của mình.


Là một trong số các đại biểu dự đại hội, tôi đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và bổn phận trong phiên bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, công tâm, đại hội đã chọn ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới là những đại biểu có đủ phẩm chất về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có năng lực cao, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ tới, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả sự nghiệp đổi mới, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chăm lo tốt cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với sự quan tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với việc đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư ở các lĩnh vực, sẽ góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực trẻ, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, thu nhập, đời sống cho nhân dân và thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn. Đồng thời, tôi cũng mong muốn rằng, các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm nhiều hơn nữa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên trong các phong trào, chương trình hành động đảm bảo an sinh xã hội... Tuổi trẻ Nha Trang sẽ ra sức phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết quý báu, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững bằng những việc làm cụ thể với tinh thần xung kích, tình nguyện để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xung kích trong hội nhập quốc tế.


V.Thành (Ghi)

 

 

Bà Cao Thị Hằng - Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Sơn:


Diện mạo khu vực miền núi ngày càng thay đổi

 

 

Tôi rất vinh dự được đại diện cho các đảng viên là người dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Qua nghiên cứu các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình đại hội, tôi nhận thấy, dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá xác đáng, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đã đưa ra những định hướng để đưa tỉnh phát triển toàn diện, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước trong giai đoạn tới. Tôi hoàn toàn nhất trí với những đánh giá về kết quả phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Riêng kết quả Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2015 - 2020 đã giúp diện mạo khu vực miền núi trong tỉnh ngày càng thay đổi, khang trang hơn; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Tôi cũng rất phấn khởi khi Đảng bộ tỉnh xác định việc thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, mang tính đột phá để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh trong giai đoạn tới.


Với tư cách là đại biểu bỏ phiếu để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi sẽ bám sát đề án công tác nhân sự, cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành những vị thực sự tâm huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi mong muốn các vị được đại hội tín nhiệm sẽ cống hiến hết sức mình, góp phần đưa tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển; mong các vị sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn nữa nhằm đưa khu vực miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tiếp tục phát triển nhanh trong những năm tới.


Hải Lăng (Ghi)
 

.

các thông tin tiện ích