Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Thứ Ba, 13/10/2020, 23:12 [GMT+7]

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Thường trực Tỉnh ủy vừa có công văn gửi các ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về việc lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; chỉ đạo ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cấp mình chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; định hướng dư luận xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa mô hình tốt, cách làm hay, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để kịp thời đưa thông tin đến phụ nữ, người dân, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để đại hội thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện…


M.T

.

các thông tin tiện ích