07:09, 15/09/2020

Khánh Hòa: Thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo sở

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 giám đốc sở và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 phó giám đốc sở...

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Trần Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do có các vi phạm, khuyết điểm được nêu tại các Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 
Trước đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Lê Văn Dẽ, Trần Hòa Nam, Võ Tấn Thái; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông: Trần Minh Hải và Nguyễn Văn Nhựt. 
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ông: Trần Văn Thọ - nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
N.D