08:09, 18/09/2020

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 22

Ngày 18-9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

 

* Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2020
 
* Tổng kết 7 nghị quyết của Tỉnh ủy về các vùng kinh tế trọng điểm và 4 chương trình kinh tế - xã hội
 
* Cho ý kiến về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và tổng kết cả nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
* Tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Chính trị vào dự thảo Báo cáo chính trị và cho ý kiến Chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
 
Ngày 18-9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị.

 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh 9 tháng tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 9,8%; doanh thu du lịch ước đạt 4.265 tỷ đồng, giảm 79,3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.940 triệu USD, giảm 10,89%; thu ngân sách ước đạt hơn 9.991 tỷ đồng, bằng 57,85% dự toán và giảm 28,04% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt kết quả tích cực với 12 dự án, tổng số vốn đầu tư hơn 7.009 tỷ đồng. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng; tổ chức kỳ thi THPT quốc gia an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả tốt... Những tháng cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kích cầu du lịch, đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải quyết các vướng mắc cho các nhà đầu tư, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

 

 

Tỉnh ủy thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tỉnh ủy tổng kết thực hiện các nghị quyết số 08, 09, 10 ngày 11-7-2016 của Tỉnh ủy về phát triển 3 vùng kinh tế, giai đoạn 2016 - 2020: Khu Kinh tế Vân Phong, TP. Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh; tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết số 05, 06, 07 ngày 11-7-2016 và Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy (khóa XVII) về 4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Trong giai đoạn tiếp theo, Tỉnh ủy thống nhất, về 3 vùng kinh tế trọng điểm, sẽ xây dựng 1 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu vực bắc Vân Phong trình cơ quan có thẩm quyền Trung ương quyết định; còn TP. Nha Trang và Cam Ranh sẽ xây dựng các văn bản quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp để đưa 2 vùng này phát triển bứt phá... 
 
Tỉnh ủy cho ý kiến kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo; phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Tỉnh ủy cho ý kiến báo cáo đề xuất tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Chính trị vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy giao Ban biên tập, Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị. Đồng thời, giao các tiểu ban đại hội và Thường trực Tỉnh ủy hoàn chỉnh các văn kiện khác trình đại hội. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến Chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phiên trù bị và phiên chính thức). 
 
N.D