09:09, 17/09/2020

Học viện Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 17-9, Học viện Hải quân tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến dự. 
 

Ngày 17-9, Học viện Hải quân tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đến dự. 

 

Đô đốc Phan Tuấn Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Hải quân.
Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Hải quân.
 
Những năm qua, học viện đã đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác được giao. Đến nay, 100% giảng viên có trình độ đại học, trong đó 69,84% có trình độ sau đại học, 12,13% trình độ tiến sĩ. Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng chuyển biến theo hướng tích cực, số lượng, chất lượng đề tài các cấp được nâng cao. Với những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng giai đoạn 2014 - 2018, góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Học viện Hải quân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
 
THẾ ANH