02:09, 18/09/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 18-9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam cho cán bộ chủ trì các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hơn 3.000 đại biểu tại 47 điểm cầu ở 28 tỉnh, thành ven biển trên toàn quốc tham dự hội nghị.

Sáng 18-9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam cho cán bộ chủ trì các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hơn 3.000 đại biểu tại 47 điểm cầu ở 28 tỉnh, thành ven biển trên toàn quốc tham dự hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phim tài liệu “Xây dựng CSB Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nghe giới thiệu 2 chuyên đề: Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý biển, đảo của Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật CSB Việt Nam và một số nội dung chủ yếu của Nghị định số 61, ngày 10-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CSB Việt Nam. Các báo cáo viên đã tập trung giải đáp các ý kiến của đại biểu, làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát thực, nhất là những nội dung mới gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và nghĩa vụ của công dân trong công cuộc quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

 

Qua hội nghị để các đại biểu quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung mới để tiếp tục nghiên cứu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành luật và tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Luật CSB Việt Nam, bảo đảm sớm đưa luật vào cuộc sống.

 

Luật CSB Việt Nam được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 19-11-2018 tại kỳ họp thứ VI và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019.

THẾ ANH