Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Chất lượng nhân sự cấp ủy được nâng lên

Thứ Ba, 15/09/2020, 23:29 [GMT+7]

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Chất lượng nhân sự cấp ủy được nâng lên

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở (đảng bộ cấp huyện và tương đương), nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu và nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.  
 
 
Tổ chức đại hội nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu và nội dung
 
 
Đến ngày 25-8, Khánh Hòa có 13/13 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội (Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang và Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa là đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở và trực thuộc Tỉnh ủy). Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ở 13 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy (ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII) khóa mới bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của cấp trên, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; cơ bản đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới không dưới 1/3 số lượng cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ. Nhân sự được giới thiệu đều trong quy hoạch và có số dư theo đúng quy định; đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận về công tác nhân sự trước đại hội. 
 
 
 
 

Về kết quả bầu cử cấp ủy, tổng số có 415 cấp ủy viên khóa mới được bầu. Trong đó, có 274 cấp ủy viên tái cử, 141 cấp ủy viên tham gia lần đầu (chiếm 33,97%); số lượng cấp ủy viên bầu thiếu là 4 do chưa chuẩn bị đủ nhân sự. Tổng số có 119 ủy viên ban thường vụ khóa mới; số lượng ủy viên ban thường vụ bầu thiếu là 5 do chưa chuẩn bị đủ nhân sự. Cấp ủy khóa mới các đảng bộ đã bầu 11 bí thư, trong đó, có 8 đồng chí tái cử; đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được chỉ định sau đại hội; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tổng số phó bí thư cấp ủy được bầu là 22 đồng chí, trong đó, 16 đồng chí tái cử; số phó bí thư bầu thiếu là 1 do chưa chuẩn bị được nhân sự (Thành ủy Cam Ranh). 

 

Trong số 415 cấp ủy viên khóa mới, có 80 đồng chí là cán bộ nữ, 33 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Về độ tuổi, dưới 35 tuổi: 10 đồng chí; từ 35 đến 40 tuổi: 42 đồng chí; từ 40 đến 50 tuổi: 223 đồng chí; trên 50 tuổi: 140 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Trung cấp và cao đẳng: 4 đồng chí; đại học: 341 đồng chí; thạc sĩ: 63 đồng chí; tiến sĩ: 7 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp và tương đương: 42 đồng chí; cao cấp và cử nhân (tương đương): 368 đồng chí.
 
Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã có sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy. Các đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, đúng nguyên tắc, thủ tục, dân chủ và đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nội dung theo Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh hầu hết đúng với dự kiến của cấp ủy khóa cũ chuẩn bị; các chức danh chủ chốt bí thư, phó bí thư đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, đúng với dự kiến của cấp ủy khóa cũ và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Chất lượng cấp ủy được nâng lên một bước: Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy nhiệm kỳ này được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. 
 
 
Về nội dung, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đại hội đã phát huy dân chủ trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội cấp trên, đồng thời nghiêm túc trong việc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Công tác tổ chức điều hành đại hội cơ bản bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên.
 
 
Một số hạn chế
 
 
Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy đương nhiệm chưa thật tốt nên có 6 đồng chí cấp ủy đương nhiệm được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử. Nguyên nhân do công tác chuẩn bị nhân sự một số cấp ủy chưa kỹ, có nơi chưa chú ý lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, còn có biểu hiện chủ quan, nể nang, né tránh; nhận xét, đánh giá cán bộ chưa chính xác. Ngoài ra, tại đại hội, các ý kiến tham gia góp ý báo cáo chính trị là tham luận được phân công chuẩn bị sẵn nên thường trình bày nguyên văn, ít có sự tranh luận, làm sáng tỏ thêm nội dung báo cáo đề cập; việc thảo luận văn kiện một số nơi còn hình thức, có rất ít ý kiến tham gia vào báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành. Sự điều hành của đoàn chủ tịch một số nơi còn lúng túng, chưa bám sát chương trình điều hành chi tiết, có nơi điều hành thảo luận, tham luận chưa hợp lý.
 
 
NAM DU
 
 
.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 32 giây...