Tập huấn công tác mặt trận cho cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 25/08/2020, 21:49 [GMT+7]

Tập huấn công tác mặt trận cho cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số

Sáng 25-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác mặt trận cho cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số (DTTS) là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Tại đầu cầu Khánh Hòa, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các ban, ngành, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tham dự.


Các đại biểu được nghe giới thiệu 5 chuyên đề trọng tâm như: MTTQ Việt Nam - lịch sử và truyền thống - những vấn đề cơ bản của Mặt trận hiện nay; giải pháp thực hiện tốt công tác dân tộc theo Kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; những nội dung cơ bản trong Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi; MTTQ Việt Nam với công tác dân tộc.


Hội nghị nhằm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện công tác dân tộc; giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và người có uy tín trong đồng bào DTTS kịp thời cập nhật những thông tin mới về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc…


Vân Tâm
 

.

các thông tin tiện ích