Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Thứ Tư, 05/02/2020, 17:16 [GMT+7]

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chiều 5-2, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định chỉ đạo một số nội dung đổi mới trong hoạt động của UBKT Tỉnh ủy và công tác kiểm tra, giám sát; khẩn trương thực hiện khắc phục những nội dung trong Thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBKT Tỉnh ủy chủ động tham mưu triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu xây dựng đề án và phương án nhân sự UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tham mưu quy định giáo dục cán bộ, đảng viên để phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và tài sản công.

 
Năm 2019, UBKT Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2019. Đồng thời, kiểm tra 8 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 2 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, giám sát 2 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; giám sát 11 Tỉnh ủy viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…
 
N.D
 
 
 
 
 
 
 
 
.

các thông tin tiện ích