UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác WB

Thứ Tư, 27/11/2019, 21:49 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác WB

Chiều 27-11, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án đề xuất tích hợp quan điểm quản lý rủi ro thiên tai vào kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Mục tiêu chung của dự án này là tăng cường tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng, xây dựng năng lực thể chế các bên liên quan về sự sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhằm đáp ứng với mục tiêu của dự án, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất đầu tư đối với 5 tiểu dự án: Cải thiện hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường tại khu vực phía tây TP. Nha Trang; cải thiện hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường tại TP. Cam Ranh; xây dựng đường Vành đai 3 Nha Trang; xây dựng đường ven biển từ huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa; hỗ trợ kỹ thuật về sáng kiến hiện đại hóa chính phủ điện tử và phát triển thành phố thông minh trong tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh cũng đã đề ra 3 phương án đầu tư đối với 5 tiểu dự án này với dự toán chi phí từ 80 đến 170 triệu USD.


Trên cơ sở thảo luận, góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan và khuyến nghị của đoàn công tác WB, ông Nguyễn Đắc Tài mong muốn WB đánh giá, lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư của các tiểu dự án lần lượt là: Hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải ở TP. Nha Trang; cải thiện hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường tại TP. Cam Ranh; xây dựng đường Vành đai 3 Nha Trang; đầu tư xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử. Ông Nguyễn Đắc Tài cũng giao các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để đề xuất danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời hỗ trợ các thủ tục cần thiết để thực hiện.


BẢO ANH

.

các thông tin tiện ích