9 tháng, tiếp nhận 6.182 đơn khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 01/10/2019, 23:11 [GMT+7]

9 tháng, tiếp nhận 6.182 đơn khiếu nại, tố cáo

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng, toàn tỉnh tiếp nhận 6.182 đơn khiếu nại, tố cáo. Qua phân loại có 1.281 đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn gửi nhiều nơi, đơn nặc danh, đơn mạo danh, đơn photocopy có chữ ký sao chụp…). Trong 4.901 đơn đủ điều kiện xử lý có 3.782 đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tranh chấp đất đai và 1.119 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong 1.119 đơn khiếu nại, tố cáo (822 khiếu nại, 297 tố cáo) đủ điều kiện xử lý, có 176 vụ việc phát sinh trong kỳ đủ điều kiện thụ lý, cộng với 9 vụ việc đang giải quyết từ năm 2018 chuyển sang. Tổng số vụ việc phải giải quyết trong 9 tháng năm 2019 là 185 vụ việc (165 khiếu nại, 20 tố cáo).


Đến nay, các cơ quan hành chính đã xem xét giải quyết 144/185 vụ việc (131 đơn khiếu nại, 13 tố cáo), đạt 77,8%; còn 41 vụ việc (34 khiếu nại, 7 tố cáo) đã thụ lý và đang xem xét giải quyết.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích