11:09, 25/09/2019

Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội: Làm việc tại Khánh Hòa

Ngày 25-9, đoàn giám sát về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa. Các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Ngày 25-9, đoàn giám sát về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020 do ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa. Các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan làm việc với đoàn.

 

Ngày 25-9, đoàn giám sát về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020 do ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa. Các ông: Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Ông Đinh Văn Nhã phát biểu kết luận.


Thay mặt đoàn giám sát, ông Đinh Văn Nhã đánh giá Khánh Hòa đã thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Tuy nhiên, nhiều nguồn thu cân đối của địa phương không bền vững; từ nay đến cuối năm, một số khoản thu điều tiết còn thấp nên tỉnh cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra để chống thất thu. Về quản lý điều hành chi ngân sách, tỉnh cần quyết liệt hơn trong điều hành chi đầu tư phát triển, năm 2019 phải phấn đấu giảm chuyển nguồn 50% so với năm 2018. Bên cạnh đó, tỉnh cần cân đối bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại và tái đàn sau dịch tả heo châu Phi; tăng cường nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; quan tâm chỉ đạo các địa phương liên quan khẩn trương triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam. Việc giao tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập cần chú ý chất lượng, hiệu quả, tăng cường quản lý tài sản công. Về xây dựng dự toán năm 2020, tỉnh cần đánh giá sát hơn để xây dựng tỷ lệ tăng thu nội địa. Đối với cân đối chi đầu tư phát triển, tỉnh cần đánh giá kỹ kết quả thực hiện trong 3 năm (2017 - 2019) để xây dựng dự toán năm 2020, trong đó lưu ý nguồn thu ngoài cân đối sẽ tập trung tối đa cho các dự án BT để các dự án này “hoàn thành nhiều, dở dang ít, chuyển sang giai đoạn sau thấp”. Ông Đinh Văn Nhã cũng trao đổi và ghi nhận các kiến nghị của địa phương.


Đến ngày 19-9, tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện hơn 13.056 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6.461 tỷ đồng. Năm 2020, tỉnh xây dựng dự toán thu NSNN 16.345 tỷ đồng, bằng 96,2% so với ước thực hiện năm 2019.


N.D