Lấy ý kiến nhân dân về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an

Thứ Ba, 13/08/2019, 21:48 [GMT+7]

Lấy ý kiến nhân dân về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an

Công an TP. Nha Trang đang triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của nhân dân về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.


Theo đó, Công an thành phố tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Đồng thời, tổ chức cuộc thi viết “Chúng tôi là những người phản biện” trong lực lượng Công an thành phố với nội dung: phản biện lại những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị; tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp về những nội dung nhân dân chưa hài lòng về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố (qua việc tiến hành khảo sát, lấy ý kiến). Từ đó, đưa ra những ý kiến, giải pháp khắc phục trong thời gian tới để từng cán bộ, chiến sĩ tự hoàn thiện bản thân, chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Công an thành phố tổ chức diễn đàn “Nhân dân nói về chúng tôi” nhằm tiếp thu, lắng nghe và trả lời đối thoại trực tiếp với nhân dân trên cơ sở tập hợp những ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an thành phố kết hợp với việc sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an thành phố.


N.D

.

các thông tin tiện ích