Từ ngày 17 đến 24-6, giám sát công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 11/06/2019, 17:28 [GMT+7]

Từ ngày 17 đến 24-6, giám sát công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng

Chiều 11-6, ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 58 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
Tại cuộc họp, các thành viên đoàn giám sát đã đề xuất một số vấn đề cần làm rõ tại các đơn vị sẽ được giám sát trực tiếp; đồng thời, thống nhất phương pháp, nội dung, thời gian giám sát.
 
Theo đó, từ ngày 17 đến 24-6, đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại 8 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh.
 
Nội dung giám sát tập trung vào 4 lĩnh vực: quản lý đất đai; quản lý và sử dụng ngân sách; mua sắm, sử dụng tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng năm 2017 trong giai đoạn từ ngày 1-1-2018 đến hết 31-3-2019. 

 

Ông Nguyễn Xuân Hà chủ trì cuộc họp.
Ông Nguyễn Xuân Hà chủ trì cuộc họp.
Ông Nguyễn Xuân Hà yêu cầu, bên cạnh giám sát trực tiếp, các thành viên cần dành thời gian giám sát qua báo cáo đối với các đơn vị không được giám sát trực tiếp để hoàn tất báo cáo kết quả trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 5-7.
N.V
 
.

các thông tin tiện ích